EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Evropská unie se zeptá svých občanů jakou ji chtějí mít

17. 01. 2020 00:03

Bude to příležitost i ke zlepšení a sblížení sociálních podmínek života obyvatel EU. Evropská komise tak chce reagovat na sílící kritiku mnoha obyvatel členských států EU i léta narůstající a neřešené problémy Evropské unie. Evropský parlament již v minulém funkčním období vyzval v roce 2017 ke zlepšení fungování EU. Prosperita EU byla dlouhou dobu spatřována výhradně v podpoře jejího ekonomického rozvoje. Teprve v průběhu překonávání důsledků nedávné celosvětové krize se ukázalo, že zakladatelé Evropské unie počítali s tím, že hospodářská integrace musí být doprovázena také společnou politikou ve všech oblastech, které na hospodářský růst mají podstatný vliv. Předcházející Evropská komise vedená Jean-Claud Junckerem proto předložila ambiciózní Evropský pilíř sociálních práv, který koncem roku 2017 přijaly všechny členské státy EU jako rámec budoucích opatření k tomu, aby Evropská unie vytvářela pro život svých obyvatel takové sociální prostředí, které by se co nejvíce přibližovalo jejich představám. Nynější Evropská komise vedená Ursulou von der Leyen si mezi své nejdůležitější úkoly stanovila nalezení těchto reformních opatření prostřednictvím celoevropské debaty, která má být zahájena 9. května 2020 při příležitosti 70. výročí Schumanovy deklarace inspirující vznik Evropské unie. Evropský parlament i Evropská rada podpoořily tento záměr uspořádat v příštích dvou letech celoevropskou Konferenci o budoucnosti Evropy. Konference o budoucnosti Evropy proběhne ve všech členských zemích EU a otevře všechna témata, která jsou pro občany Evropské unie důležitá.

Základní informace k přípravě Konference o budoucnosti Evropy najdete zde.