EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

V České republice započala příprava na celoevropskou Konferenci o budoucnosti Evropské unie

28. 02. 2020 03:12

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se 27. února 2020 setkali zástupci evropských institucí (Evropského parlamentu, Evropské komise, Evropského hospodářského a sociálního výboru), poslanců, senátorů, vlády a ministerstev ČR, akademických, vědeckých a výzkumných pracovníků, odborů, nevládních organizací (zejména ze sociální, zdravotní, kulturní a zájmové oblasti) a médií, aby započali přípravy na celoevropskou Konferenci o budoucnosti Evropské unie. Přípravné setkání s názvem "Rozvoj České republiky a budoucnost Evropské unie" uspořádala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (který také osobně řídil dopolední část setkání) a ve spolupráci s EAPN ČR, z.s. (Evropskou sítí proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR, jejíž předseda Karel Schwarz moderoval odpolední část setkání). Konference bude zahájena v den 70. výročí podepsání Schumanovy deklarace (9. 5.), která předznamenala vznik dnešní Evropské unie. Předpokládá se, že Konference potrvá 2 roky a její závěry budou formulovány v době českého předsednictví Radě EU.

114 účastníků nejprve vyslechlo informace o připravované Konferenci z úst představitelů evropských i národních institucí, které mají proces příprav na starosti. Dále zazněly referáty k hlavním tematickým oblastem (ekonomicko-institucionální, sociální, enviromentální, digitální), které mají být prioritním předmětem debat o budoucí Evropské unii. V závěru dopoledního programu pak vystoupili se svými příspěvky představitelé největší odborové centrály v ČR (o vztahu zaměstnanců a zaměstnavatelů a spolupráci se sociálními partnery v EU) a Evropského hospodářského a sociálního výboru (o spolupráci evropských institucí a parlamentů členských států EU a zapojení občanské společnosti). Tyto segmenty společnosti budou především zapojeny do debat o budoucí EU. Již během dopoledne proběhla diskuse k jednotlivým blokům referátů, avšak hlavní část rozpravy následovala po polední přestávce. Promluvilo v ní 17 účastníků setkání, kteří se vyjádřili k obsahovým i organizačním aspektům Konference a přípravy na ni. V závěru setkání byl konsensuálně přijat harmonogram postupu příprav v nejbližších měsících. Navrženo bylo uspořádání workshopů v tematických oblastech a celostátní konference s účastí zástupců všech tematických oblastí. Spolupracovat na tom by měly výbory obou komor Parlamentu ČR, tematicky příslušné sítě nevládních organizací a další zainteresované subjekty. Účastníci zdůrazňovali, že je důležité, aby se připravované veřejné debaty zúčastnilo co nejvíce subjektů, a v této spouvislosti připomínali nezbytnou roli médií.

Účastníci setkání konstatovali, že Konference o budoucnosti Evropy dává příležitost občanům a institucím zapojit se do formování budoucí strategie Evropské unie a jejích politik. Přitom je třeba v ČR dosáhnout cílů rozvoje společnosti a úrovně ekonomiky, odpovídajícím novým technologiím využívajícím digitalizaci, umělou inteligenci a další nejnovější poznatky vědy a výkumu. Budoucí strategie EU musí být strategií komplexního rozvoje společnosti ve všech jejích oblastech.

Setkání proběhlo s tímto programem (jednotlivé příspěvky, popřípadě prezentace jsou k dispozici kliknutím na jejich názvy):

           Podněty k uspořádání Konference o budoucnosti EU v České republice

                             Diskusní příspěvky zástupců parlamentních výborů a nevládních organizací:

 • RNDr. Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu
 • Ing. Roman Haken, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, ředitel Centra pro komunitní práci Střední Morava
 • Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, ředitel Charity ČR
 • Ing. Ivan Voleš, poradce, Hospodářská komora České republiky
 • Přemysl Mališ, místopředseda Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny   Parlamentu ČR
 • Petr Orel, místopředseda Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR
 • Mgr. Jana Pastuchová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny   Parlamentu ČR
 • Ing. Tomáš Martínek, člen Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • David Smoljak, člen Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR
 • Mgr. Yvona Kreuzmannová, ředitelka zapsaného ústavu Tanec Praha
 • Zbyněk Fiala, ekonom, publicista, Vaše věc.cz

 Další materiály ze setkání jsou v následujících přílohách: