EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Rovnost příležitostí

V oblasti dlouhodobé péče dokument deklaruje právo na finančně dostupné a kvalitní služby dlouhodobé péče, zejména domácí a komunitní. Plán na jeho vytvoření poprvé oznámil předseda Juncker ve své zprávě o stavu Unie v roce 2015 a v dubnu 2017 jej představila Komise.

Při příležitosti...

„Jakmile jsem přišla někam žadonit o práci a řekla jsem, že jsem v podmínce a oni všude ten výpis z Rejstříku trestů chtějí, tak to byl problém, a už se na vás lidi koukají shora,“ vzpomíná paní Věra. Nakonec práci našla – také díky RUBIKON Centru a Pohovorům nanečisto. Při nich si mohou klienti...

Konference byla realizována v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, který Česká školní inspekce realizuje od února 2017 a jehož součástí je také vývoj metod, postupů a nástrojů pro pravidelný monitoring spravedlivosti ve vzdělávání a pro zjišťování...

Profesor Igor Tomeš se jako expert Světové banky a dalších mezinárodních organizací po roce 1989 podílel na sociálních reformách v Arménii, Albánii, Bosně, Bulharsku, Gruzii, Chorvatsku, Litvě, Moldavsku, Polsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Ukrajině a Uzbekistánu, Egyptě, Íránu, Súdánu nebo...

Investují vlády do sociálních práv a standardů, aby zajistily inkluzívní rozvoj a udržitelný růst?

Projevují vzrůstající zájem o kvalitní spoluúčast organizací občanské společnosti v oblasti práce s lidmi zažívajícími chudobu?

Přiložená zpráva zahrnuje výsledky odpovědí dvaceti...

Stránky