EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

25. 03. 2020
Nevládní organizace v ČR i v zahraníčí požadují, aby od negativních dopadů souvisejících s pandemií Coronaviru byli ochráněni zejména nejzranitelnější lidé. EAPN ČR. z.s. poslala dopis předsedovi vlády České republiky panu ing. Andreji Babišovi, v němž ho požádala, aby při zasedání Evropské rady dne 26. března 2020, ale i při jednáních...
28. 02. 2020
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se 27. 2. 2020 setkali zástupci evropských institucí, poslanců, senátorů, vlády a ministerstev ČR, akademických, vědeckých a výzkumných pracovníků, odborů, nevládních organizací a médií, aby započali přípravy na celoevropskou Konferenci o budoucnosti Evropské unie. Přípravné setkání uspořádala...
07. 02. 2020
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pořádá ve spolupráci s EAPN ČR, z.s. setkání ke Konferenci o budoucnosti Evropy ve čtvrtek 27. února 2020 od 9.30 do 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 205 ve 2. patře budovy Poslanecké sněmovny PČR, Sněmovní 1/1, Praha 1 - Malá Strana. Při tomto setkání vyslechnou jeho účastníci informace...
17. 01. 2020
Konference o budoucnosti Evropy proběhne ve všech členských zemích EU a otevře všechna témata, která jsou pro občany Evropské unie důležitá. Bude to příležitost i ke zlepšení a sblížení sociálních podmínek života obyvatel EU.
05. 11. 2019
Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE, Belgická 22, Praha 2, pořádá k 30. výročí nového přístupu k podpoře seniorů v ČR dne 19. listopadu od 17.00 hodin besedu o vývoji gerontologie a podpoře seniorů v České republice po roce 1989 očima Hany Janečkové.

Stránky