EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

25. 09. 2020
28.9. 2020 spouští česká televize vysílání našeho nového spotu zaměřeného na boj proti nenávisti a tzv. hejtování na sociálních sítích. Naše kampaň Svoboda do důsledku upozorňuje na to, že šíření nenávisti, rasistické komentáře či podobné způsoby komunikace v sociálních sítích jsou nejen nežádoucí, ale mnohdy i trestné.    
20. 04. 2020
Nevládní neziskové organizace spojené členstvím s EAPN ČR, z.s. se zapojily aktivně do boje s virovou pandemií COVID-19. Přinášíme vám přehled jejich nabídek služeb, sbírek a jiné pomoci v nynější koronavirové krizi. EAPN ČR vítá a podporuje tyto aktivity. Uvítáme, budete-li nás informovat o dalších aktivitách a akcích vašich organizací...
19. 04. 2020
Spolupracující partnerské nevládní neziskové organizace nabízejí v době virové pandemie COVID-19 pomoc a podporu, o které informujeme v tomto článku. Jedná se o tyto organizace: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Život 90, ...
25. 03. 2020
Nevládní organizace v ČR i v zahraníčí požadují, aby od negativních dopadů souvisejících s pandemií Coronaviru byli ochráněni zejména nejzranitelnější lidé. EAPN ČR. z.s. poslala dopis předsedovi vlády České republiky panu ing. Andreji Babišovi, v němž ho požádala, aby při zasedání Evropské rady dne 26. března 2020, ale i při jednáních...
28. 02. 2020
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se 27. 2. 2020 setkali zástupci evropských institucí, poslanců, senátorů, vlády a ministerstev ČR, akademických, vědeckých a výzkumných pracovníků, odborů, nevládních organizací a médií, aby započali přípravy na celoevropskou Konferenci o budoucnosti Evropské unie. Přípravné setkání uspořádala...

Stránky