EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

27. 12. 2017
Rok 2018 přinese dlouho očekávané zařazení odbornosti „domácí paliativní péče“ do seznamu zdravotních výkonů, budou hrazeny multioborové týmy pracující podle potřeb pacienta a používání elektronických receptů začne být povinné.
21. 12. 2017
Praha představila nový portál Praha Metropole všech, který je určen především pro cizince žijící v Praze. Rozcestník nabídne v češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině nejdůležitější informace a kontakty, které pomohou novým obyvatelům Prahy při řešení každodenních situací a v orientaci ve městě. Současně s webovými...
18. 12. 2017
Několik tisíc rodin v ČR se potýká s problémy a potřebuje včasnou a dostupnou pomoc tak, aby nedošlo k ohrožení dětí nebo jejich odebrání. Podpůrnou síť, která může takové rodiny zachytit, tvoří nejčastěji škola, lékaři nebo sociální pracovníci. 
14. 12. 2017
Podle OECD od roku 2015 tempo důchodových reforem v zemích OECD zpomalilo. Kanada, Česká republika, Finsko, Řecko a Polsko podle nové přehledové publikace OECD Pensions at glance 2017 (“Důchody v kostce”), která se zaměřuje na hloubkovou analýzu flexibilních důchodových politik, přijaly důležité kroky, z nichž některé ruší předchozí...
11. 12. 2017
Chudoba pracujících byla hlavním tématem 16. Evropského setkání lidí zažívajících chudobu, které se konalo 9. - 10. listopadu 2017 v Bruselu. Setkání se tradičně účastnili i zástupci z České republiky – jak reprezentanti pomáhajících organizací (Stanislav Mrózek ze Slezské diakonie), tak chudí pracující v ČR. 

Stránky