EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Práce Platformy pro sociální bydlení

02. 01. 2018 00:00

Senátem novela prošla navzdory doporučení všech senátních výborů, včetně Ústavně-právního, které ji doporučily nepřijímat. Přesto byla tato novela přijata. Od té doby se svých nových pravomocí chopilo na 50 obcí, z nichž ve 12 platí a například Kladno se dokonce rozhodlo vyhlásit tuto oblast na svém celém území, samo sebe celé označilo za „ghetto“.

Možnost zablokování doplatku na bydlení má velmi negativní důsledky. Město se tím zbavuje odpovědnosti, zavírá dveře lidem v nouzi, a problém lidí v bytové nouzi na svém území posouvá jen o ulici či obec dále, kde toto nařízení neplatí. Toto omezení tak dopadne pouze na lidi v nouzi – jejich situaci neřeší, pouze prohloubí jejich chudobu.

Boj proti novele se podařilo dostat do zásadní fáze: 20 senátorů v čele se senátorkou Renatou Chmelovou podepsalo návrh na zrušení části zákona, který k vyhlášení bezdoplatkových zón obce opravňuje. V létě Platforma iniciovala podání novely k Ústavnímu soudu a apelovala v tomto smyslu na senátory. Poskytla jim argumenty a nabídla funkční alternativu. Díky tomu putuje zákon přímo k Ústavnímu soudu!

Platforma pro sociální bydlení chce prosazovat efektivní řešení, zvýšit dostupnost bydlení a zamezit obchodu s chudobou. Zrušení nefunkční novely je důležitým mezníkem a jednou z mnoha věcí, které v tomto ohledu podniká.

Zdroj: Platforma pro sociální bydlení

JN