EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Život Evropanů nebude lepší bez závazných sociálních opatření v celé Evropské unii

22. 03. 2021 17:05

Tisková zpráva EAPN ČR

V rámci portugalského předsednictví Radě EU proběhla dnes mezinárodní online konference k otázce jak v době po pandemii COVID-19 v Evropské unii zajistit sociální podmínky života obyvatel Evropské unie. Je zřejmé, že život Evropanů nebude snadnější bez závazných sociálních opatření.

Na konferenci promluvil také někdejší český premiér a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla. „Není možné naplnit myšlenku  svobodného vnitřního trhu a volného pohybu zboží, lidí a kapitálu bez toho, aby alespoň rámcově existovala společná evropská sociální politika,“ řekl Špidla. Zdůraznil dále, že ekonomický a technologický pokrok je možné propojit, avšak nedojde k tomu automaticky, nýbrž pouze aktivním úsilím společnosti.

Řečníci konference z osmi zemí EU, mezi nimi ministryně práce, solidarity a sociální ochrany Portugalska Ana Mendes Godinho a ředitelka pro sociální záležitosti Evropské komise Katarina Ivankovič-Kneževič, ocenili Akční plán Evropského pilíře sociálních práv, který Komise zveřejnila v minulých dnech. Realizace Pilíře představuje základ pro posílení sociálních jistot v po-covidové době.

Konference vyzvala k přípravě na široké spektrum obtíží, které nyní stále více ohrožují miliony lidí v EU chudobou a sociálním vyloučením. „Staré problémy budou zesíleny nástupem nových problémů,“ řekl k tomu Vladimír Špidla a upozornil, že dosavadní koncepce naší sociální ochrany a zlepšování kvality života a pokroku vůbec byla založena na trvalém růstu. Ekonomicko-sociální model narazil však na ekologické meze a idea trvalého růstu je nerealizovatelná. Klíčová změna, která nás záhy zasáhne, bude nástup umělé inteligence. „Je to zásadní moment nejenom v dějinách lidstva, ale i přírody, protože inteligence v jakékoliv podobě byla zatím vždy spojena se životem,“ odlišil Špidla nadcházející změnu od někdejší průmyslové revoluce, jejímž „důsledkem byl ohromující pokrok, ale také rozklad starých společenských forem. Ale to, co stojí před námi, je ještě daleko  zásadnější proces a je naší povinností udělat vše, aby se tato změna odehrála lidsky přijatelně.“ K tomu je podle Špidly „potřeba dosud nebývalá míra spolupráce, a to jak na evropské, tak na celosvětové úrovni. „Taková míra  spolupráce není možná v sociálně rozdělené společnosti, proto je naší povinností zabránit drastickému sociálně-ekonomickému rozdělení evropské společnosti. Dosáhnout závaznosti Evropského sociálního pilíře v Evropské unii bude podstatným krokem na této cestě“, uzavřel své vystoupení na konferenci bývalý eurokomisař Špidla.

Účastnící debaty při konferenci vyzvali k urychlenému přijetí konkrétních opatření k prevenci chudoby a sociálního vyloučení, zejména pro zajištění adekvátních příjmů a základních životních potřeb (dostupné bydlení, energetické zdroje, vzdělávání, odborná příprava, zdravotní a sociální služby) nezbytných pro důstojný život obyvatel EU. Tato opatření musí být zaměřena na nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva ve všech členských státech EU (nejčastěji lidé bez práce a pracující v prekérních podmínkách, především mladí a nekvalifikovaní, bezdomovci a lidé ohrožení ztrátou bydlení, osamělí rodiče s dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři především osaměle žijící, dlouhodobě nemocní apod.). Uvítali vytvoření programů a platforem Evropské unie na podporu práv dětí, proti bezdomovectví, pro podporu osob se zdravotním postižením, pro rovnost pohlaví, na podporu zaměstnanosti mladých a k rozvoji sociální ekonomiky, ale zdůraznili, že opatření musí být komplexní a pamatovat na všechny lidi v obtížné sociální situaci. Očekávají, že to bude úkolem Skupiny vysoce specializovaných odborníků (High-Level Expert Group), jejíž brzké vytvoření oznámila zástupkyně Evropské komise. Závěrem konference požádali, aby k dohodě o závazných opatřeních proti ohrožení chudobou a sociálním vyloučení došlo již na květnovém summitu představitelů Evropské unie v portugalském Portu.