EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Výkonná rada Konference o budoucnosti Evropy poprvé zasedala

25. 03. 2021 02:01

Práce na Konferenci o budoucnosti Evropy oficiálně začala ustavujícím zasedáním její Výkonné rady, které se konalo 24. března 2021 - pouhých 14 dní po podepsání společného prohlášení předsedy Evropského parlamentu, předsedy Rady EU a předsedkyně Evropské komise o Konferenci o budoucnosti Evropy. Výkonná rada je složena ze zástupců tří vrcholných institucí Evropské unie (po 3 zástupcích Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise) a bude dohlížet na práci, proces a organizaci konference. Na prvním zasedání se Výkonná rada dohodla na základních bodech potřebných k zahájení konference, zejména k tomu, aby se občané mohli svými příspěvky účastnit konferencie prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy včetně Charty pro účast občanů a vizuální identity. Výkonná rada rovněž projednala své vnitřní pracovní postupy, oficiální zahajovací akci 9. května 2021 ve Štrasburku a uspořádání prvního plenárního zasedání Konference dne 10. května 2021, jejíž forma a organizace bude záviset na epidemiologických podmínkách k zachování veřejného zdraví a omezeních uložených v důsledku pandemie COVID-19.

Složení Výkonné rady Konference:

Spolupředsedy Výkonné rady Konference jsou Guy Verhofstadt za Evropský parlament, portugalská státní tajemnice pro záležitosti EU Ana Paula Zacarias jako zástupce předsednictví Radě EU a místopředsedkyně Evropské komise Dubravka Šuica. Dalšími členy Výkonné rady jsou: ze strany Evropského parlamentu Manfred Weber (EPP) a Iratxe García Pérez (S&D), ze strany Rady EU slovinský státní tajemník pro záležitosti EU Gasper Dovzan a francouzský státní ministr pro záležitosti EU Clément Beaune a ze strany Evropské komise místopředseda pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič a místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.

Pozorovateli Evropského parlamentu jsou Gerolf Annemans (ID), Daniel Freund (Zelení / EFA), Zdzisław Krasnodębski (ECR) a Helmut Scholz (Levice). Ze strany Rady EU jsou pozorovateli česká státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková, švédský ministr pro záležitosti EU Hans Dahlgren, španělský státní tajemník pro EU Juan González-Barba Pera a belgická ministryně zahraničních věcí a místopředsedkyně vlády Sophie Wilmès. Za COSAC jsou pozorovateli Guido Wolf, Gunther Krichbaum, Luís Capoulas Santos, Marko Pogačnik a Bojan Kekec, za Evropský výbor regionů Apostolos Tzitzikostas, za Evropský hospodářský a sociální výbor Christa Schweng, za BusinessEurope Markus Beyrer a za ETUC Luca Visentini.

Členové Výkonné rady se po jejím prvním zasedání vyjádřili ke Konferenci o budoucnosti Evropy takto:

Ana Paula Zacarias řekla: „Konference o budoucnosti Evropy by měla být inkluzívní platformou spojující různé hlasy zapojující se do široké reflexe a debaty o výzvách, kterým Evropa čelí, s její dlouhodobou budoucností. A přivádějící občany do středu evropské politiky.“

Guy Verhofstadt řekl: „V transformační době je na občanech, aby se rozhodli, co od EU očekávají a jak toho dosáhnout. Je to jejich Evropa a jejich budoucnost, takže je to i jejich konference! Naším úkolem je zajistit, aby se konference veřejně rozběhla a poté z ní odvodit agendu, která společně vytvoří budoucnost Evropy.“

Dubravka Šuica řekla: „Konference umožní občanům ze všech koutů EU a ze všech prostředí sdílet své nápady, naděje a sny při utváření budoucnosti jejich Unie. Jedná se o jedinečný a historický okamžik pro zapojení občanů v Evropské unii.“

Výkonná rada Konference o budoucnosti Evropy se znovu sejde 7. dubna 2021 v Evropském parlamentu a digitální platforma bude spuštěna 19. dubna 2021.

O zasedání Výkonné rady Konference o budoucnosi Evropy byla vydána Tisková zpráva v angličtině.