EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

EMIN

European Minimum Income Network (EMIN) 
Evropská síť minimálního příjmu

Evropská síť minimálního příjmu (dále jen projekt EMIN) je dvouletý projekt založený Evropskou komisí s cílem nalézt konsenzus v otázce dalších kroků nezbytných při pokročilé realizaci přiměřeného a dostupného minimálního příjmu v členských státech EU. Projekt vznikl na základě doporučení Evropské komise pro aktivní začleňování z roku 2008, Evropské strategie 2020 a Evropské platformy proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Význam minimálního příjmu pro boj s chudobou a sociálním vyloučením

V kontextu tendencí mnoha členských zemí EU zpřísnit pravidla přiznávání nároku na minimální příjem je Evropská síť minimálního příjmu pokusem připomenout význam a potřebu přiměřeného a dostupného programu minimálního příjmu. Víc než jindy takový program představuje pro řadu lidí jediné východisko z chudoby a sociálního vyloučení. Je často jedinou peněžní podporou dostupnou těm, kteří prožívají potíže a ocitli se v těžké životní situaci, nemohou najít práci, nebo jim skončila výplata dávek v nezaměstnanosti. Dostupnost adekvátního minimálního příjmu poskytuje významnou základnu pro účast v místní pospolitosti, navrací vyloučené do důstojného života a zaměstnání. Navíc tvoří zásadní přínos inkluzívnímu zotavení z krize, podporou lidí podporuje ekonomiku a obnovuje kupní sílu a místní poptávku.

Minimální příjem

Evropská síť minimálního příjmu zajistí:

  • Analýzu současných trendů a překážek a navrhne kroky k nápravě a zlepšení situace s ohledem na pokrytí, přiměřenost a (ne)podporu ze strany úřadů programu minimálního příjmu. Připraví národní zprávy obohacené o dva tematické přístupy spojené s přiměřeností programu minimálního příjmu pro starší a pokrytím a (ne)podporou úřadů ve vztahu k lidem bez domova.
  • Prezentaci úspěšných, nebo naopak neuspokojivých postupů, a zajistí výměnu zkušeností a poznatků.

Více informací o projektu najdete v angličtině zde >>

Evropská síť minimálního příjmu (dále jen projekt EMIN) je dvouletý projekt založený Evropskou komisí s cílem nalézt konsenzus v otázce dalších kroků nezbytných při pokročilé realizaci přiměřeného a dostupného minimálního příjmu v členských státech EU. Projekt vznikl na základě...