EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Novinky

23. 09. 2015
Cílem národního setkání je získat zpětnou vazbu pro MPSV, kraje, města a obce k současné úrovni sociálních služeb a jejich schopnosti podporovat obyvatele v obtížných sociálních situacích při začleňování do běžného života, a to zejména z pohledu těch, kterým se to podařilo zvládnout, anebo o to usilují.  Pozvánku a program najdete zde...
27. 08. 2015
Setkání se koná dne 17. září 2015 od 9:30 do 15:30 hodin ve Školícím středisku Charity ČR Marianeum, Máchova 7, Praha 2. Cílem setkání je získat podněty pro implementaci, monitorování a hodnocení strategie sociálního začleňování 2014 - 2020. 
17. 07. 2015
České dějiny jsou prostoupeny vlnami migrace z důvodů náboženských, politických i ekonomických. Emigranti byli přijímáni v evropských i mimoevropských zemích se samozřejmostí odpovídající lidské potřebě pomáhat. Na základě předchozích zkušeností se četné nestátní neziskové organizace v ČR po roce 1989 zaměřily na pomoc uprchlíkům,...

Stránky