EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Zápis z IV. Národního setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením (17.5.2013)

Poselství:

Není pravda, že patnáctiprocentní míra chudoby v ČR je příliš nízká natolik, aby bylo potřeba zvláštních opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Je to jen relativní pojem, statistický údaj. Je třeba tvořit podmínky, které co nejvíce lidem žijícím v chudobě pomohou k soběstačnosti. Politici je vidí jako neúspěšné, jako ty, kteří nedokážou najít práci, jako ty, kdo neumějí bydlet. Místo trestání chudých musí nastoupit sankce vůči těm, kdo obtížné životní situace vytvářejí (viz např. problém s majitelem domů v Přednádraží v Ostravě). Evropská unie poskytuje dostatek finančních prostředků, aby se šíření chudoby a sociálního vyloučení zabránilo. Vláda musí udělat politické rozhodnutí, že část prostředků ze zdrojů EU bude fakticky na tento účel věnována. 

Čtěte celý Zápis z IV. Národního setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením.

Témata: