EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Více o projektu "NAPSI spolu!"

Projekt "Rozvoj informovaného a participativního přístupu k porozumění, hodnocení a tvorbě Národního akčního plánu sociální inkluze v ČR" (známý také pod pracovním názvem "NAPSI spolu!") byl realizován v rámci evropské výzvy Komunitárního programu PROGRESS 2007-2013 od 1. ledna 2009 do konce roku 2010. 

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí veřejnosti a její podporu procesům sociálního začleňování prostřednictvím participativní tvorby návrhu dalšího NAPSI a informováním o tomto plánu. Na projektu se partnersky podílely organizace Člověk v tísni, o. p. s., EAPN ČR, o. s., IQ Roma Servis, o. s., Spolek oborové konference nestatátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK), Socioklub a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Podrobnosti o tomto projektu najdete zde.