EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Národní setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením 2013

17. května 2013 proběhlo Národní setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením 2013 v Ostravě-Přívozu v sídle Prevence bezdomovectví Armády spásy, Palackého 25, od 12 do 14 hodin.

Cíl národního setkání: Zpětná vazba pro MPSV, kraje, města a obce na současnou úroveň sociálních služeb a jejich schopnost podporovat obyvatele v obtížných sociálních situacích při začleňování do běžného života, očima těch, kterým se to podařilo zvládnout, anebo o to usilují. Příprava Evropského setkání lidí se zkušeností chudoby v Bruselu.

Program setkání:

12.00 Zahájení
12.00 – 12.20 Přivítání: Milena Černá předsedkyně EAPN ČR. Objasnění rámce setkání: Stanislav Mrózek, národní koordinátor Evropského setkání lidí zažívajících chudobu

Téma Evropského setkání v roce 2013: Mladí nezaměstnaní.

12.20 – 12.30 Projevy hostů
12.30 – 12.40 Představení programu setkání, vzájemné přestavení účastníků
12.40 – 13.30 Vystoupení účastníků z cílových skupin:

1) Jak a proč jsem začal využívat sociální služby 
2) Moje osamostatnění, můj odchod nebo potřeba návazné sociální služby
3) Proč si myslím, že je tak obtížné zajistit potřeby lidí zažívajících chudobu

13.30 – 13.45 Prezentace získaných poznatků 
13.45 – 14.00 Představení účastníků setkání v Bruselu 2013, závěry, hodnocení
14.00 – 14.30 Neformální diskuse, občerstvení 

Pro média: Co si lidé ohrožení sociálním vyloučením myslí o účelu a užitečnosti sociálních služeb v ČR? Co by změnili mladí nezaměstnaní?

Pořádá: EAPN ČR, o. s. (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení), Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1,
kontakt: Stanislav Mrózek, e-mail: s.mrozek@slezskadiakonie.cz , www.eapncr.org

Témata: