EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Pozvánka na seminář Podpora aktivního života seniorů v obcích v Ostravě

27. 09. 2017 00:00

Záštitu převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Jiří Navrátil.

Seminář bude zaměřen na to, proč je dobré v obci podporovat aktivní život seniorů a jaké možnosti k tomu obec má, včetně metodických doporučení a příkladů dobré praxe. Budeme se rovněž věnovat úlohám jednotlivých regionálních samospráv (obcí I., II. a III. typu, krajů). Seminář je součástí projektu podpořeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

„Priority podpory aktivního života seniorů“ a je určen především starostům a pracovníkům obcí v sociální oblasti.

Účast je bezplatná, v rámci semináře bude podáno malé občerstvení.

Podrobný program následně obdrží všichni přihlášení účastníci.

 

Prosíme zájemce o účast, aby se přihlásili do 6. 10. 2017 na internetové adrese:

https://docs.google.com/forms/d/1hpydBwa5CO1aJ-E0rcS3cCHmKJjpCyo8la2jY07...

 

PhDr. Karel Schwarz, předseda EAPN ČR, z.s.

Kontakt: info@eapncr.org telefon: + 420 723 248 917 web: http://www.eapncr.org

 

Motto:

„Podporou aktivního života seniorů v obcích pro kvalitní život v přirozeném prostředí

jejich domova, rodiny a komunity“

 

Témata: