EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Na rozcestí k nové Evropě

17. 08. 2017 13:13

Evropský Federální výbor Unie evropských federalistů se v Madridu radil o změnách v uspořádání Evropské unie, které je třeba uskutečnit, aby lépe sloužila občanům členských států EU, a to nejen v hospodářské, ale i sociální oblasti. Jak zdůraznil předseda UEF a europoslanec Elmar Brok "pro rozhodování o volbě cesty budoucího výboje EU bude mít klíčový význam postoj veřejnosti. Z tohoto hlediska bude mít mimořádnou úlohu sociální dimenze budoucího vývoje Evropské unie, která je vyjádřena Evropským pilířem sociálních práv, který připravila Evropská komise na návrh svého předsedy Jean-Claude Junckera". Zasedání se zúčastnil předseda EAPN ČR Karel Schwarz, který informoval zasedání o aktuálním vývoji a akcích občanské společnosti v ČR. Více informací a přijatá usnesení naleznete prokliknutím níže uvedených dokumentů: