EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Konference Stárnutí a veřejný prostor

13. 08. 2017 00:00

Mezinárodní konference „Stárnutí a veřejný prostor“ se koná u příležitosti Mezinárodního dne seniorů (1. října) a volně navazuje na sérii kulatých stolů s názvem Národní konvent o stárnutí populace, které se konaly v průběhu jara 2017 na různá témata související s otázkami stárnutí populace. Cílem akce je prostřednictvím diskuzí politické reprezentace, akademiků a odborníků v oblasti seniorské politiky a veřejného prostoru, zástupců neziskových a seniorských organizací zhodnotit současný stav, diskutovat možná opatření a pokusit se nalézt nové příležitosti a řešení do budoucna. 

Konference se bude skládat ze dvou odborných panelů, pokaždé týkajících se veřejného prostoru, jednou z hlediska hlavních potřeb a výzev, podruhé z hlediska příkladů dobré praxe. Odpoledne budou následovat tři workshopy na témata doprava, dostupnost veřejného prostoru a územní plánování. Celková kapacita konference  je okolo 150 účastníků. Podrobnější informace budou následovat.

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV

www.mpsv.cz

 

JN

 

Témata: