EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Jiří Dienstbier jedná o senátním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

09. 07. 2015 13:08

Podle pozměňovacího návrhu zákona, který zákonodárci v roce 2014 odsouhlasili na podnět poslance Zbyňka Stanjury (ODS), vydávají souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení obce. Tato úprava je podle ministra Dienstbiera dlouhodobě neudržitelná, v praxi způsobuje pobouření občanů i obcí, protože díky ní mohou obce na základě vlastního uvážení vydat či nevydat souhlas s doplatkem na bydlení. V celé České republice a zejména v Moravskoslezském kraji se v důsledku této novely dostalo již několik tisíc lidí do krizové situace, jak upozorňují i četné neziskové organizace.

 

Dosavadní praxe a analýza možných dopadů této novely jasně ukazují, že je nutné neprodleně přistoupit k její novelizaci, proto se jí nedávno zabývala Legislativní rada vlády jako nezávislý expertní poradní orgán vlády a vyslovila vážné pochybnosti o tom,zda právní úprava, obsažená v ustanovení § 33 odst. 6 větě druhé zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 252/2014 Sb., je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.Legislativní rada vlády proto doporučuje vládě, aby neprodleně podnikla potřebné kroky ke změně předmětné právní úpravy tak, aby byla garantována právní jistota jejích adresátů v souladu s koncepcí a hodnotami materiálního právního státu,vysvětlil ministr Dienstbier.

 

Na situaci dlouhodobě upozorňuje i Platforma pro sociální bydlení, která ve své tiskové zprávě vyzývá zákonodárce, aby takzvaný přílepek co nejrychleji odstranili a začali se vážně zabývat Zákonem o sociálním bydlení. Před několika dny v panice ze ztráty bydlení skočil z okna a zemřel muž, který bydlel 8 let na ubytovně v Ostravě. Předseda Platformy pro sociální bydlení, Štěpán Ripka, připomíná: „Platforma pro sociální bydlení od roku 2013 upozorňovala, že pro řešení problémů s ubytovnami je třeba otevřít cestu ven jejich obyvatelům, kteří jsou bez domova. Jediným opravdu funkčním řešením bezdomovectví je poskytnutí bytu a flexibilní podpory pro jeho udržení. Sociální bydlení je toho podmínkou, a proto by se ubytovny měly výrazně regulovat až ve chvíli, kdy bude k dispozici dostatek sociálních bytů. V opačném případě se totiž lidé na ubytovnách dostávají do bezvýchodné situace.“