EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Ceny OZVĚNY CHUDOBY za kvalitní publicistiku v médiích budou předány

02. 06. 2023 23:18

Slavnostní předání cen „OZVĚNY CHUDOBY“ se uskuteční 21. června 2023 od 16 do 19 hodin v reprezentačním Mramorovém sále České spořitelny, a.s. v Praze 1 – Staré Město, Rytířská 29. Na této akci budou za účasti představitelů českého státu i zástupců nestátních organizací oceněny publicistické příspěvky v médiích (v tisku, rozhlase, televizi i na internetu), které v uplynulých 12 měsících zobrazily chudobu a sociální vyloučení co nejvýstižněji, ohleduplně, bez předsudků a s respektem k těm, které postihla. Předání cen doprovodí kulturní program a občerstvení.

EAPN ČR (Evropská síť proti chudobě v ČR) vyzvala veřejnost počátkem tohoto roku k předkládání návrhů na ocenění a obdržela téměř stovku návrhů, z nichž oceněné příspěvky vybírá porota složená výhradně z lidí s osobní zkušeností s chudobou nebo sociálním vyloučením. K ocenění nominovala 12 publicistických příspěvků, které Vám představujeme zde. Obdobné oceňování probíhá současně v devíti evropských zemích s podporou Nadace ERSTE a v České republice také s podporou České spořitelny, a.s. Nad tímto projektem převzali záštitu prezident České republiky Petr Pavel a jeho žena Eva Pavlová.

Touto akcí bude vyjádřena solidarita s lidmi, kteří zápasí s chudobou a sociálními obtížemi. K účasti na této akci se lze přihlásit na internetové adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn3x2Pmzk6PuVF4A6Q8XF0mSO2hlwb3qr5GhgqO-f1fy94BQ/viewform 

 Dále přikládáme: