EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

1. ročník Fóra rodinné politiky MPSV

23. 08. 2017 00:00

Od příštího roku by se Fórum rodinné politiky mělo konat každoročně na Mezinárodní den rodiny, který je stanoven na 15. května. Fórum rodinné politiky bude každoroční dvoudenní akce, která dá prostor pro debatu politické reprezentace a odborníků v oblasti rodinné politiky. Cílem akce je prostřednictvím diskuzí politické reprezentace, akademiků a odborníků v oblasti rodinné politiky, zástupců neziskových organizací a všech dalších subjektů aktivních v podpoře rodin, kteří budou moci představit svou činnost, zhodnotit současný stav, diskutovat možná opatření a pokusit se nalézt nové příležitosti a řešení. 

Fórum se skládá ze dvou velkých panelů a okolo 20 paralelních workshopů s celkovou kapacitou okolo 300 účastníků.  Více informací a registrace na adrese http://www.forumrodina.mpsv.cz/.

JN

 

Témata: