EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Zemřela vzácná žena - dlouholetá předsedkyně EAPN ČR Milena Černá

16. 09. 2021 11:34

S lítostí Vám sdělujeme, že včera ráno, 15. září 2021, zemřela v pražské Nemocnici pod Petřínem Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve věku 79 let dlouholetá předsedkyně Evropské sítě proti chudobě v ČR paní MUDr. Milena Černá (* 24. 4. 1942  † 15. 9. 2021), která stála bezmála 30 let také v čele Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Spoluzaložila také SKOK - Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti, který 15 let vedla, sdružení Rozkoš bez rizika, kde pomáhala do nedávné doby, Fórum dárců, Asociaci nestátních neziskových organizací v ČR a řadu dalších organizací občanské společnosti. V 90. letech působila v komunální politice jako předsedkyně Sociálního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy, později zastávala řadu veřejných funkcí a byla také členkou Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace.

Po celý svůj život pomáhala obětavě a neúnavně nemocným a hendikepovaným, zasazovala se za zlepšení životních podmínek znevýhodněných lidí. Na prvním místě byl pro ni vžy člověk s konkrétními potřebami a strastmi, nikoliv funkce, formality a instituce. Naplňovala tak odkaz Olgy a Václava Havlových, v jejichž blízkosti byla již dlouho před rokem 1989. Přes svůj věhlas po celý život projevovala neobyčejnou skromnost a píli.

Její usměvavá tvář a výrazný hlas bude v naší společnosti citelně chybět. Věříme, že její osobnost zůstane v našich srdcích a mysli natrvalo symbolem skutečné humanity a lásky.

Věnujme prosím paní Mileně Černé vzpomínku a soustrast jejím nejbližším.

 Životopis Mileny Černé najdete zde.