EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Setkání v Parlamentu ČR ke Konferenci o budoucnosti Evropy s názvem "Rozvoj České republiky a budoucnost Evropské unie"

07. 02. 2020 02:54

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pořádá ve spolupráci s EAPN ČR, z.s. setkání ke Konferenci o budoucnosti Evropy ve čtvrtek 27. února 2020 od 9.30 do 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 205 ve 2. patře budovy Poslanecké sněmovny PČR, Sněmovní 1/1, Praha 1 - Malá Strana. Při tomto setkání vyslechnou jeho účastníci informace o připravované konferenci od zástupců Evropské komise, Evropského parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru, vlády ČR a příslušných ministerstev. Účastníci setkání, mezi nimiž budou dále zejména předsedové či zástupci výborů obou komor Parlamentu ČR, ale také zástupci akademických, vědeckých, výzkumných a odborných institucí, odborů a nevládních organizací, se poradí a dohodnou o společném postupu v ČR při připravované celoevropské Konferenci o budoucnosti Evropy, kterou iniciovaly orgány Evropské unie. Cílem tohoto setkání je nastartovat v České republice debatu o prioritách budoucí strategie Evropské unie, aby lépe reagovala na potřeby a problémy lidí, kteří na jejím území žijí.

Zájemci z výše uvedených cílových skupin se mohou k účasti na setkání přihlásit na internetové adrese:

https://docs.google.com/forms/d/1ce-K7J6xqhL_KiDxS5DcBrkIbB3R1R2Pa58VaLy6OcA/viewform?

Pozvánku předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr, Radka Vondráčka naleznete zde.

Příloha seznamující se záměry Konference je k dispozici zde.

Předběžnou informaci o setkání si můžete stáhnout zde.

Předpokládaný program setkání v aktuální verzi k 20. 2. 2020 je uveden zde.

Definitivní program setkání bude k dispozici přihlášeným účastníkům až na místě konání setkání!

Finální program setkání