EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

EVROPSKÉ DNY HANDICAPU

28. 08. 2017 15:45

 V Ostravě se začátkem října koná jubilejní XXV. ročník Evropských dnů handicapu. V průběhu několika dní nabízí moravskoslezská metropole setkání s odborníky a zajímavými osobnostmi ze zemí Evropské unie. Hlavním posláním Evropských dnů handicapu je výměna zkušeností našich i zahraničních odborníků s cílem zlepšit životní podmínky osob s handicapem. Tato mezinárodní akce také přispívá ke zvýšení informovanosti veřejnosti o aktivitách organizací, které se věnují práci s handicapovanými, čímž velmi účinně napomáhá překonávat bariéry mezi zdravou a znevýhodněnou populací. 

Více na: www.asociacetrigon.eu/edh/