EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

4. výroční konference Platformy boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v Bruselu 20. - 21. listopad 2014

26. 11. 2014 23:06

Předmětem Shromáždění Evropské platformy je revize pokroku v eliminaci chudoby v rámci strategie EU 2020, společně se zájmovými osobami včetně lidí zažívajících chudobu, a návrhy na řešení. Vzrůst chudoby v členských státech od roku ohrožuje soudržnost EU i udržitelné oživení a důvěryhodnost Evropské unie jako takové. Proto se klade mimořádný důraz na investice do kvalitního života lidí spíše než na trh a ekonomický růst. 

Nová Komise a Parlament EU jsou teď na řadě. Mají příležitost podpořit novou tvář sociální Evropy. To se musí projevit ve střednědobé revizi Strategie EU 2020 a také ve změnách v evropských strukturálních a investičních fondech. Použití 20 % z Evropského sociálního fondu na sociální začleňování a eliminaci chudoby by zaplnilo současnou propast cestou podpory lidských práv, jako součást integrované strategie proti chudobě, založené na vytváření kvalitních pracovních míst, poskytování efektivních služeb, sociální ochrany a podpory evropských sociálních standardů.

Především se však zájmy lidí musí dostat do centra cílů Strategie. Participace a zplnomocnění chudých neznamená „dělat lidi žijící v chudobě odpovědnými za to, aby se sami dostali ven z chudoby“, kterou si sami nezpůsobili. Participace začíná tím, že dáme lidem hlas a budeme rozvíjet systém vládnutí v Evropě založený na dialogu a vzájemném respektu na národní i evropské úrovni. Dáme lidem hlas a budeme poslouchat, jaké jsou jejich zájmy a jejich návrhy.