EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Národní setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením v Ostravě 13. října 2015 v Ostravě

23. 09. 2015 23:28

Místo konání: Armáda spásy, útvar Prevence bezdomovectví, Palackého 25, Ostrava – Přívoz

13. října 2015 od 11 do 14 hodin 

10.30 hodin - Registrace účastníků, malé občerstvení

11.00 hodin - Zahájení

Program:

• Uvítání: PhDr. Karel Schwarz, předseda EAPN ČR

• Promítnutí krátkého filmu o bezdomovectví: Mgr. Stanislav Mrózek, národní koordinátor Evropského setkání lidí zažívajících chudobu

• Zpráva o činnosti národní sítě EAPN ČR: MUDr. Milena Černá, místopředsedkyně EAPN ČR

• Zpráva o přípravách na letošní setkání lidí se zkušeností s chudobou v Bruselu: Mgr. Stanislav Mrózek

• Co je nového v oblasti sociálního bydlení: PhDr. Karel Schwarz

• Příklady dobré praxe: Mgr. Stanislav Mrózek

• Diskuse

• Shrnutí a slovo na závěr: PhDr. Karel Schwarz

• Občerstvení, rozhovory účastníků

Setkání se koná při příležitosti Mezinárodního dne boje proti chudobě (17. 10.) a v rámci Dnů proti chudobě v Ostravě.  

Pořádá: EAPN ČR, o. s. (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení), Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1

Kontakt: Soňa Brišová, e-mail: eapncr@seznam.cz, Mgr. Stanislav Mrózek, e-mail: s.mrozek@slezskadiakonie.cz, www.eapncr.org