EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Sociální bydlení

Konferenci pořádali: Úřad vlády České republiky, odbor pro sociální začleňování, Platforma pro sociální bydlení, z.s. a FENTSA (Evropská síť organizací pracujících s lidmi bez domova).

Konference za účasti hostů z Británie, Finska, Francie a USA se zaměřila na představení zahraničních...

Česko dle odborníků však tak nekoná. Po nepřijatém zákonu o sociálním bydlení by mělo začít efektivně čerpat evropské dotace a do konce roku 2020 realizovat svůj závazek, přestěhovat 6 000 domácností s dětmi z ubytoven do standardního bydlení.

Počty lidí, které například vlivem růstu cen...

Zákon podle kandidátů stanoví obcím povinnost mít sociální byty pro své občany a bude přijat parlamentem, který vzejde z voleb v roce 2017. Bude pomáhat lidem v bytové nouzi, mohlo by se však stát, že nebude pamatovat na osoby diskriminované na trhu s bydlením, po výkonu trestu a na osoby s...

Profesor Igor Tomeš se jako expert Světové banky a dalších mezinárodních organizací po roce 1989 podílel na sociálních reformách v Arménii, Albánii, Bosně, Bulharsku, Gruzii, Chorvatsku, Litvě, Moldavsku, Polsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Ukrajině a Uzbekistánu, Egyptě, Íránu, Súdánu nebo...

Jako dobrovolník či dobrovolnice pomůžete s administrativou, rešeršemi, psaním textů, oslovováním politiků i dalších osobností a můžete spolupracovat i na vymýšlení nového konceptu kampaně v nadcházejících měsících!

Přihlásit se můžete na...

Stránky