EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Rovnost příležitostí

PONDĚLÍ 3. října

  • Evropský pohár pro fotbalisty s handicapem ve sjednocené kopané.
  • Výstava výtvarných prací dětí a mládeže s poruchou autistického spektra v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI.

ÚTERÝ 4. října...