EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Home

V České Republice se o práva lidí závislých na sociálních službách zasazuje národní síť EAPN ČR, z.s. - člen evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení European Anti Powerty Network. Cílem organizací sdružených v EAPN ČR je dosáhnout přijetí problematiky sociálního vyloučení společností a veřejnou správou v ČR a odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením.

25. 03. 2020

Nevládní organizace v ČR i v zahraníčí požadují, aby od negativních dopadů souvisejících s pandemií Coronaviru byli ochráněni zejména nejzranitelnější lidé. EAPN ČR. z.s. poslala dopis předsedovi vlády České republiky panu ing. Andreji Babišovi, v němž ho požádala, aby při zasedání Evropské rady dne 26. března 2020, ale i při jednáních vlády ČR podpořil přijetí opatření na pomoc ohroženým skupinám obyvatel, jimiž jsou nejen senioři, zejména starší 65 let, ale také...

28. 02. 2020

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se 27. 2. 2020 setkali zástupci evropských institucí, poslanců, senátorů, vlády a ministerstev ČR, akademických, vědeckých a výzkumných pracovníků, odborů, nevládních organizací a médií, aby započali přípravy na celoevropskou Konferenci o budoucnosti Evropské unie. Přípravné setkání uspořádala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve spolupráci s EAPN ČR, z.s. 114 účastníků nejprve vyslechlo...

07. 02. 2020

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pořádá ve spolupráci s EAPN ČR, z.s. setkání ke Konferenci o budoucnosti Evropy ve čtvrtek 27. února 2020 od 9.30 do 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 205 ve 2. patře budovy Poslanecké sněmovny PČR, Sněmovní 1/1, Praha 1 - Malá Strana. Při tomto setkání vyslechnou jeho účastníci informace o připravované konferenci od zástupců Evropské komise...

17. 01. 2020

Konference o budoucnosti Evropy proběhne ve všech členských zemích EU a otevře všechna témata, která jsou pro občany Evropské unie důležitá. Bude to příležitost i ke zlepšení a sblížení sociálních podmínek života obyvatel EU.

 

Příspěvky na webových stránkách EAPN ČR si můžete vyhledat podle jejich zaměření prostřednictvím této škály: Chudoba | DluhyMinimální příjem | Participace |Potravinová pomocRovnost příležitostí | Sociální bydlení | Senioři Zaměstnanost