EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Home

V České Republice se o práva lidí závislých na sociálních službách zasazuje národní síť EAPN ČR, z.s. - člen evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení European Anti Powerty Network. Cílem organizací sdružených v EAPN ČR je dosáhnout přijetí problematiky sociálního vyloučení společností a veřejnou správou v ČR a odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením.

18. 10. 2017

EAPN ČR si Vás dovoluje pozvat na regionální seminář Podpora aktivního života seniorů v obcích, který se uskuteční v Plzni v pátek 10. listopadu 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v zasedacím sálu Zastupitelstva Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň. Záštitu převzal náměstek hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Zdeněk Honz.

 

13. 10. 2017

Charita ČR si vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci sociálních pracovníků s názvem Ke kvalitě v sociálních službách, která se uskuteční v úterý 14. listopadu 2017 v aule CARITAS – VOŠs Olomouc (Křížkovského 505/6, Olomouc) od 10 do 17 hodin.

 

10. 10. 2017

Český sociální systém se reformuje často a špatně, většinou kvůli neodborným zásahům politiků. Rodinná politika by neměla rozdávat dávky bohatým rodinám, ale měla by se zaměřit na nízkopříjmové rodiny. Starobní důchodci by neměli mít možnost pracovat bez omezení. Řešit bytovou politiku přes sociální bydlení je jako chytat myš za ocas. Příjmy z průběžného důchodového systému se budou dále snižovat, ať se nám líbí nebo nelíbí. Příspěvek na péči spojil dvě sociální události. To jsou některé z myšlenek profesora Igora Tomeše, mezinárodně uznávaného odborníka na systémy sociální politiky a ochrany, který Institutu pro sociální politiku a výzkum poskytl mimořádně rozhovor.

06. 10. 2017

Nová publikace EAPN shrnuje národní programy v oblasti chudoby: jak členské státy uplatňují politiky přispívající k řešení klíčových cílů Evropské strategie 2020 (zaměstnanost, chudoba a vzdělání).

 

Příspěvky na webových stránkách EAPN ČR si můžete vyhledat podle jejich zaměření prostřednictvím této škály: Chudoba | DluhyMinimální příjem | Participace |Potravinová pomocRovnost příležitostí | Sociální bydlení | Senioři Zaměstnanost