EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Home

V České Republice se o práva lidí závislých na sociálních službách zasazuje národní síť EAPN ČR, z.s. - člen evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení European Anti Powerty Network. Cílem organizací sdružených v EAPN ČR je dosáhnout přijetí problematiky sociálního vyloučení společností a veřejnou správou v ČR a odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením.

15. 06. 2017

Německý Institut pro výzkum budoucnosti práce (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit) (Institute for the Study of Labor) vydal diskusní materiál s názvem „Does Postponing Minimum Retirement Age Improve Healthy Behaviours Before Retirement? Evidence from Middle-Aged Italian Workers„.

12. 06. 2017

V úterý 27. června 2017 od 17.30 hod. pořádá Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE přednášku „Stáří a stárnutí“ prof. PhDr. Jana Sokola, Ph.D., CSc.

09. 06. 2017

V pondělí 26. června 2017 od 9:30 do 12:00 hodin se v Senátu (Valdštejnova pracovna VP-C) uskuteční seminář „Rozvoj péče o seniory na úrovni obcí“. Seminář pořádá Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 

08. 06. 2017

Vernisáž se uskuteční v pondělí 12. 6. od 16 hodin v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v ulici Sněmovní 4.

 

 

 

Příspěvky na webových stránkách EAPN ČR si můžete vyhledat podle jejich zaměření prostřednictvím této škály: Chudoba | DluhyMinimální příjem | Participace |Potravinová pomocRovnost příležitostí | Sociální bydlení | Senioři Zaměstnanost