EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Senioři

Smyslem projektu je přispět ke zvýšení podpory seniorů v obcích ČR. Aktivity projektu jsou zaměřeny na dosažení změn v přístupu představitelů obcí a dalších zainteresovaných subjektů v obcích, zejména obcí s přenesenou působností státní správy (obce II. typu), respektive obcí s rozšířenou...

Projekt je zaměřen na zvyšování podpory aktivního života seniorů prostřednictvím intenzívní spolupráce seniorských a proseniorských organizací v České republice. V roce 2016 se v rámci projektu „Aktivně a autonomně ve stáří“ uskutečnilo několik setkání představitelů seniorských a proseniorských...

Jak se mění rodinná péče v průběhu 20. a 21. století? Vede pečování ve většině případů k soudržnosti rodiny nebo naopak vede k jejímu rozpadu? Jak si stojí ČR v otázce rodinné solidarity ve srovnání s Evropou? Jak posílit solidaritu mezi generacemi v rodině? Jak posílit pečující rodiny, aby se...

Zhruba třetina zemí OECD přijala změny na straně příjmů a třetina na straně výdajů. Snížily tak výši důchodů pro všechny nebo pro některé příjemce. Důchodový věk by se měl na základě přijatých opatření zvýšit přibližně v polovině zemí OECD. Do roku 2060 by měl v OECD dosáhnout v průměru 66 let....

Vzhledem k tomu je rozvoj nebo zlepšování řešení souvisejících s mobilitou prioritou a příležitostí přinést nové možnosti. Evropská komise oznámila soutěž o vývoj inovativních a udržitelných řešení týkajících se mobility seniorů (věku 65+). Předložená řešení - pravděpodobně kombinující...

Stránky