EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Rovnost příležitostí

PONDĚLÍ 3. října

  • Evropský pohár pro fotbalisty s handicapem ve sjednocené kopané.
  • Výstava výtvarných prací dětí a mládeže s poruchou autistického spektra v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI.

ÚTERÝ 4. října...

V Bruselu 27. dubna 2016 - Nové stanovisko EHSV volá po důraznějším provádění integrační politiky a uvádí příklady postupů, které se osvědčily. Bude-li  integrace úspěšná, povede to k sociální soudržnosti, hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst.

 Kde vzniká potřeba ubytovat...

Zahájení přípravy Evropského pilíře sociálních práv oznámil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v září 2015 jako součást větší iniciativy k posílení Hospodářské a měnové unie (EMU) a implicitně její sociální dimenze, zajišťující zvýšení sociální konvergence mezi členskými státy EU. S ...

České dějiny jsou prostoupeny vlnami migrace z důvodů náboženských, politických i ekonomických. Emigranti byli přijímáni v evropských i mimoevropských zemích se samozřejmostí odpovídající lidské potřebě pomáhat.  Poslední vlny české emigrace ve 20. století jsou toho dokladem. Na základě...

Utrpení tisíců migrantů riskujících životy, aby přepluli Středozemní moře, je šokující a je zřejmé, že po žádném členském státě se nemůže a ani by...

Pages