EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Rovnost příležitostí

Web akce www.forumrodina.mpsv.cz byl aktualizován: k záznamům z jednotlivých workshopů byly doplněny fotografie a dále byly přidány také  krátké video-medailonky natočené s vystupujícími. Vše lze nyní snadno sdílet přímo z webu.

JN

Jedním z klíčových problémů je vzdělávací systém, kterému se dlouhodobě nedaří prolomit past sociálního původu v sociálním vyloučení. „Současná generace sociálně vyloučených mladých rodičů, vyrůstající po roce 1989, dosáhla o něco horší vzdělanostní úrovně než jejich otcové a matky“, zamýšlí se...

Šestnáctistránkový dokument obsahuje teze v hlavních oblastech české sociální politiky: trhu práce a politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování a služeb i koncepční záměry a strategické cíle.

Dokument najdete na ...

Hlavním cílem pracovního setkání bylo sdílení informací o službách, které se věnují této cílové skupině a případná podpora jejich činnosti v jednotlivých krajích prostřednictvím:

identifikace subjektů/ jednotlivců, kteří v této oblasti aktuálně působí a identifikace činností plánovaných...

Pages