EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020

14. 08. 2017 00:00

Šestnáctistránkový dokument obsahuje teze v hlavních oblastech české sociální politiky: trhu práce a politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování a služeb i koncepční záměry a strategické cíle.

Dokument najdete na http://www.mpsv.cz/files/clanky/23671/3a_Koncepce_MPSV.pdf. 

 

JN