EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Počet zadlužených důchodců vzrůstá

17. 07. 2017 00:00

Z necelých tří milionů důchodců včetně invalidních (2,9 mil.) tak v exekuci byly zhruba 3 %. Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) činí letos 6 154,67 Kč (v roce 2016 činila 6 178,67 Kč).

Částka, kterou ČSSZ na srážkách z důchodů a nemocenských dávek za leden až červen vyplatila věřitelům dlužníků (oprávněným osobám), činila přes 1,2 mld. Kč. Jenom z důchodů to bylo 1,1 mld. Kč, což odpovídá 9% nárůstu. Průměrná výše srážky k 30. 6. činila 2 000 Kč a průměrný věk důchodce s exekucí na důchod byl 61 let. 

Četnost exekucí se u jednotlivých skupin důchodců liší. Statistická data za rok 2016 ukazují, že mnohem více než starobní důchodci (senioři) jsou exekucemi zatíženi lidé, kterým ČSSZ vyplácí invalidní důchod, je jich přes 7 % z celkového počtu důchodců s nařízenou exekuční srážkou z důchodu. V Ústeckém kraji je jich dokonce přes 10 %, což znamená, že exekuci tu má každý desátý invalidní důchodce.

Z analýzy dat o exekucích podle jednotlivých krajů při zohlednění velikosti kraje, co do počtu důchodců, vyplývá, že nejvíce důchodců má exekuci v krajích Ústeckém (5 %), Karlovarském a Libereckém (oba cca 4 %). 

Celý text k dispozici na http://www.socialpolicy.cz/?p=9498

JN

 

Tagy: