EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Evropské dny handicapu Ostrava 2016

13. 06. 2016 15:32

PONDĚLÍ 3. října

  • Evropský pohár pro fotbalisty s handicapem ve sjednocené kopané.
  • Výstava výtvarných prací dětí a mládeže s poruchou autistického spektra v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI.

ÚTERÝ 4. října

  • Konference zaměřená na problematiku osob s poruchou autistického spektra s cílem poskytnout posluchačům praktické informace z oblasti péče o osoby žijící s autismem včetně spolupráce s odborníky a školskými institucemi. Konference je určena především pro rodiče, speciální pedagogy a další odborníky i širokou veřejnost. Garantem je Speciálně pedagogické centrum pro klienty s poruchami autistického spektra při základní škole Kpt. Vajdy v Ostravě.
  • Jarmark – prodejní výstava na Masarykově náměstí – prodej výrobků a prezentacečinností nevládních organizací.

STŘEDA 5. října

  • Cyklus dvou 90 minutových workshopů navazujících na konferenci, zaměřených na řešení problémového chování dětí a mládeže s PAS a nácvik jejich sociálních dovedností.
  • Slavnostní večer Křišťálový kamínek 2016, na kterém Asociace TRIGON již po jedenácté ocení Křišťálovým kamínkem mimořádné aktivity lidí s handicapem a také osobnosti, které problematice osob s postižením věnují svůj čas, energii i kus života.
  • Výstava výtvarných prací účastníků výtvarné soutěže dětí a mládeže se specifickými problémy.

ČTVRTEK 6. října

  • Workshop navazující na konferenci, zaměřený na řešení individuálního plánu edukace, rozvoj verbální komunikace, srovnání očekávání rodiny a skutečně dosažených výsledků a možnosti uplatnění žáků s PAS v běžném životě.
  • Mezinárodní vědomostní Soutěž – Co víš o EU? zaměřená na vzájemné porozumění mezi dětmi se zdravotním postižením a mládeží z různých zemí, respektování odlišné kultury a zvyků, stírání rozdílů mezi handicapovanými, vytváření podmínek pro integraci handicapovaných dětí a mládeže v EU.