O nás
  Důležité
  Spolupráce - partneři
  Informace
© Copyright by
EAPN ČR, o.s. 2008-2009
  Vítejte na stránkách EAPN Česká republika!
Šéf Světové banky James Wolfensohn: Ve světě se na armády ročně vydává 900 miliard dolarů, zatímco na rozvojovou pomoc 60 miliard dolarů. „Poznamenal jsem kdysi v žertu, že když vydáte jednoho dne na rozvoj 900 miliard dolarů, zřejmě neutratíte na zbrojení více než padesát miliard dolarů.“
  EAPN Česká republika
Předseda: PhDr. Karel Schwarz
Členové výkonného výboru:
MUDr. Milena Černá
Mgr. Katarína Klamková
Mgr. Iva Kuchyňková
Mgr. Stanislav Mrózek
Mgr. Olga Rosenbergerová
PhDr. Karel Schwarz

Adresa: Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1
Tel.: 602616632, 777716632
e-mail: eapncr@seznam.cz
č.ú. u KB Praha 1: 51-1093430257/0100
web EAPN ČR: www.eapncr.org
web EAPN Europe: www.eapn.eu
| Autor: EAPN ČR | Vydáno dne 15. 10. 2015 |

17. září 2015 od 9:30 do 15:30 hodin ve Školícím středisku Charity ČR Marianeum, Máchova 7, Praha 2. Více informací v přiložené pozvánce a programu:

pozvánka v PDF (396 kB)

program v PDF (298 kB)| Autor: EAPN ČR | Vydáno dne 27. 08. 2015 |

České dějiny jsou prostoupeny vlnami migrace z důvodů náboženských, politických i ekonomických. Emigranti byli přijímáni v evropských i mimoevropských zemích se samozřejmostí odpovídající lidské potřebě pomáhat.  Poslední vlny české emigrace ve 20. století jsou toho dokladem. Na základě předchozích zkušeností se četné nestátní neziskové organizace v ČR po roce 1989 zaměřily na pomoc uprchlíkům, zavedly se a jejich činnost bez ustání pokračuje. Je nepochybně na co navázat.

V současné české společnosti převažuje odpor vůči migraci a prioritní se zdá být bezpečnostní riziko. Naše zákony týkající se migrantů jsou však, jak známo, dostatečně přísné. Politické reakce související s otázkami migrace by tedy měly spíše přispívat ke zvýšení povědomí o možných výhodách přijímání uprchlíků. Vždyť migrace může sloužit jako motor růstu a rozvoje pro všechny zúčastněné strany: v přijímajících zemích migrace omlazuje pracovní sílu, mnoho tradičních odvětví hospodářství jako je zemědělství a služby, může podporovat podnikání či důchodové systémy.

EAPN ČR, o. s. uznává, že nelze přehlédnout skutečnost, že se migranti v celé Evropě z velké části nacházejí ve vysokém riziku chudoby a sociálního vyloučení.  Migrace je součástí globalizace, ale je velice složitá, neboť zahrnuje lidi s jejich rozmanitými problémy.  A proto tvorba politik musí věnovat pozornost této lidské dimenzi.

Aby bylo naplněno poslání EAPN, která usiluje o sociální a solidární Evropu, EAPN se již v minulosti zavázala převzít závazky vyplývající ze souvislostí mezi migrací, diskriminací a chudobou.

Dnešní vývoj politik, a to jak na úrovni EU, tak na národních úrovních, představuje popření některých z nejzákladnějších lidských práv migrantů, a je pravděpodobné, že se tyto postoje při dalším zvýšení počtu přistěhovalců žijících v chudobě se budou ještě vyostřovat.  Až příliš často jsou politiky členských států EU ovládány svými vlastními ekonomickými zájmy a jsou v rozporu se zásadami lidské důstojnosti a základních práv.

Základní práva představují úhelný kámen evropských hodnot, vyjádřený v klíčových dokumentech, jako je Listina základních práv a svobod či Evropská sociální charta.    

Evropská síť proti chudobě v ČR se tímto připojuje ke stanoviskům zájmových skupin a organizací, které odmítají nenávist a nesolidární postoje vůči současné vlně migrace.

V Praze dne 17. července 2015

EAPN ČR, o. s. – Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení, Senovážné náměstí 24, 110 00  Praha 1| Autor: EAPN ČR | Vydáno dne 22. 07. 2015 |

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier je dnes na zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu. Jedním z bodů jednání má být i senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Podle pozměňovacího návrhu zákona, který zákonodárci v roce 2014 odsouhlasili na podnět poslance Zbyňka Stanjury (ODS), vydávají souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení obce. Tato úprava je podle ministra Dienstbieradlouhodobě neudržitelná, v praxi způsobuje pobouření občanů i obcí, protože díky ní mohou obce na základě vlastního uvážení vydat či nevydat souhlas s doplatkem na bydlení. V celé České republice azejménav Moravskoslezském kraji se v důsledku této novely dostalo již několik tisíc lidí do krizové situace, jak upozorňují i četné neziskové organizace.

Dosavadní praxe a analýza možných dopadů této novely jasně ukazují, že je nutné neprodleně přistoupit k její novelizaci, proto se jí nedávno zabývala Legislativní rada vlády jako nezávislý expertní poradní orgán vlády a vyslovila vážné pochybnosti o tom, zda právní úprava, obsažená v ustanovení § 33 odst. 6 větě druhé zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 252/2014 Sb., je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.Legislativní rada vlády proto doporučuje vládě, aby neprodleně podnikla potřebné kroky ke změně předmětné právní úpravy tak, aby byla garantována právní jistota jejích adresátů v souladu s koncepcí a hodnotami materiálního právního státu,vysvětlil ministr Dienstbier.

Na situaci dlouhodobě upozorňuje i Platforma pro sociální bydlení, která ve své tiskové zprávě vyzývá zákonodárce, aby takzvaný přílepek co nejrychleji odstranili a začali se vážně zabývat Zákonem o sociálním bydlení. Před několika dny v panice ze ztráty bydlení skočil z okna a zemřel muž, který bydlel 8 let na ubytovně v Ostravě. Předseda Platformy pro sociální bydlení, Štěpán Ripka, připomíná: „Platforma pro sociální bydlení od roku 2013 upozorňovala, že pro řešení problémů s ubytovnami je třeba otevřít cestu ven jejich obyvatelům, kteří jsou bez domova. Jediným opravdu funkčním řešením bezdomovectví je poskytnutí bytu a flexibilní podpory pro jeho udržení. Sociální bydlení je toho podmínkou, a proto by se ubytovny měly výrazně regulovat až ve chvíli, kdy bude k dispozici dostatek sociálních bytů. V opačném případě se totiž lidé na ubytovnách dostávají do bezvýchodné situace.“

 | Autor: EAPN ČR | Vydáno dne 09. 07. 2015 |

Lepší řízení migrace ve všech jejích aspektech: Evropský program pro migraci

Brusel, 13 květen 2015

Evropská komise dnes představila Evropský program pro migraci vytyčující opatření, která budou okamžitě podniknuta v reakci na krizovou situaci ve Středomoří, jakož i různé kroky, které by měly být provedeny v příštích letech s cílem lépe zvládat migraci ve všech jejích aspektech.

pokračování...| Autor: EAPN ČR | Vydáno dne 09. 07. 2015 |
index | 1-7 | následující | Celkem 128 článků

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Instalace JiHo, aktualizace EAPN ČR 2008-2009.