EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Home

V České Republice se o práva lidí závislých na sociálních službách zasazuje národní síť EAPN ČR, z.s. - člen evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení European Anti Powerty Network. Cílem organizací sdružených v EAPN ČR je dosáhnout přijetí problematiky sociálního vyloučení společností a veřejnou správou v ČR a odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením.

26. 11. 2015

Klíčová slova EAPN: Přinášet novou naději.

Participace je klíčem k pokroku v chudobě!
Dejte slovo lidem zakoušejícím chudobu.
Použijte fondy EU k investicím do kvalitní práce, služeb a sociální ochrany!

23. 09. 2015

Cílem národního setkání je získat zpětnou vazbu pro MPSV, kraje, města a obce k současné úrovni sociálních služeb a jejich schopnosti podporovat obyvatele v obtížných sociálních situacích při začleňování do běžného života, a to zejména z pohledu těch, kterým se to podařilo zvládnout, anebo o to usilují. 

Pozvánku a program najdete zde>>

 

27. 08. 2015

Setkání se koná dne 17. září 2015 od 9:30 do 15:30 hodin ve Školícím středisku Charity ČR Marianeum, Máchova 7, Praha 2.

Cílem setkání je získat podněty pro implementaci, monitorování a hodnocení strategie sociálního začleňování 2014 - 2020.